STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ogłoszenia
 Ważne adresy
 Ważne adresy - powiat koszaliński
 Kontakt
 Aktualności
 Promocja
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Mielno
  ul. B. Chrobrego 3B
     tel./fax (0-94) 3166 048 
        Jest w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie. GCI współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".
       Gminne Centrum Informacji w Mielnie świadczy usługi od 01.12.2004r. przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00.


  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu
    motywacyjnego, podania,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Mielno, powiatu koszalińskiego, przyjezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwieniach podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE