STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ogłoszenia
 Ważne adresy
 Ważne adresy - powiat koszaliński
 Kontakt
 Aktualności
 Promocja

Gminne Centrum Informacji
Gmina Mielno

herb

Zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Mielno i okolic,  rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.